פתרונות הבטיחות הטובים ביותר בשטח 

 

משרד יועצי הבטיחות של נפתלי רונן פורס בפניך מגוון רחב ביותר של שירותים ופתרונות בתחום הבטיחות.

להלן, חלק מתחומי עבודתנו: 

 

פרויקטי בניה: ליווי הפרויקט החל משלב התכנון הראשוני ועד שלב האכלוס: 

  • ניתוח המבנה, תכולתו ותפוסתו וקביעת סידורי הבטיחות הנדרשים בהתאם.
  • אישור סידורי הבטיחות המוצעים מול הרשויות הרלוונטיות.
  • הנחיית המתכננים לסידורי הבטיחות הנדרשים ובדיקת הטמעת הדרישות בתוכניותיהם.
  • פיקוח עליון באתר על ביצוע דרישות הבטיחות.
  • קבלת היתרי אכלוס מרשויות הבטיחות הרלוונטיות.  

 

רישוי עסקים: טיפול מול הרשויות לקבלת רישוי עסק לעסקים טעוני רישוי, דוגמת אולמות וגני אירועים,

חנויות וקניונים, בתי מלון ועוד. 

 

תיקי שטח: הכנת אוגדן בטיחותי, הכולל את תוכניות המבנה וסביבתו ובהן מפורטים אמצעי ואביזרי הציוד

הדרושים לשירותי הכבאות למוסדות ומפעלים, והגשתם לשירותי הכבאות. 

 

אירועים המוניים: קביעת סידורי הבטיחות הנדרשים לקיום אירועים המוניים, דוגמת אירועי התקהלות

ביום העצמאות, מופעים רבי משתתפים ועוד; פיקוח על יישום סידורי הבטיחות וקבלת האישורים הנדרשים מצד

הרשויות הרלוונטיות לקיום האירוע.  

 

 

 
בניית אתרים